เสริมสร้างพลังให้ชุมชนได้ร่วมเปิดโอกาสให้เยาวชนมี อนาคตที่สดใสกว่าเดิม

Jeunesse Kids White Logo

เสริมสร้างพลังให้ชุมชนได้ร่วมเปิดโอกาสให้เยาวชนมี
อนาคตที่สดใสกว่าเดิม

Jeunesse Kids White Logo

เสริมสร้างพลังให้ชุมชนได้ร่วมเปิดโอกาสให้เยาวชนมี
อนาคตที่สดใสกว่าเดิม

ประกาศพันธกิจ

เสริมสร้างพลังให้ชุมชนได้ร่วมเปิดโอกาสให้เยาวชนมีอนาคตที่สดใสกว่าเดิม
เจอเนสส์ คิดส์ อุทิศตนเพื่อสร้างผลกระทบในด้านบวกให้แก่เด็กทั่วโลก ในฐานะมูลนิธิการกุศล501(c)(3)ที่ไม่แสวงหาผลกำไร เจอเนสส์ คิดส์ ได้รับทุนและการสนับสนุนจากปัจเจกชนในหลากหลายชุมชน ซึ่งมีความห่วงใยและต้องการสืบสานพันธกิจ เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสกว่าเดิมให้กับผู้เยาว์ในชุมชนด้อยโอกาสทั่วโลก

One Heart. One Hope. One Mission.

หยิบยื่นโอกาสให้เยาวชนในหกทวีป

เป้าหมายของเจอเนสส์คิดส์คือการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญให้กับเยาวชนทั่วโลก โดยลงมือดำเนินงานทั้งในระดับโลกและในระดับท้องถิ่น เจอเนสส์คิดส์ให้ความช่วยเหลือเยาวชนที่ขาดแคลนผ่านโครงการที่ยั่งยืนและให้ผลในระยะยาว โดยดำเนินกิจกรรมในสองโครงการหลักเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ การอุปถัมภ์หมู่บ้านและโครงการกุศลในท้องถิ่น

การอุปถัมภ์หมู่บ้าน

เจอเนสส์คิดส์ร่วมมือกับ WE Charity และโครงการ WE Village เพื่อให้การอุปถัมภ์หมู่บ้านในชุมชนด้อยโอกาสและดำเนินงานตามแผนแม่บทที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาชุมชนในระดับนานาชาติ โดยแผนแม่บทจะครอบคลุมในห้าส่วน:

heart
Health
cap
Education
tint
Clean Water & Sanitation
seedling
Agriculture & Food Security
income
Income & Livelihood Opportunities
  1. สุขภาพ
  2. การศึกษา
  3. น้ำสะอาด & สุขอนามัย
  4. เกษตรกรรม & ความยั่งยืนด้านอาหาร
  5. รายได้ & โอกาสในการดำรงชีพ

แนวทางแก้ปัญหาอันยั่งยืนในห้าเสาหลักนี้จะช่วยยกระดับให้ชุมชนได้มีโอกาสหลุดพ้นจากความยากจนและสามารถช่วยตัวเองได้อย่างยั่งยืนภายในห้าปี จนถึงวันนี้เจอเนสส์คิดส์ได้ให้การอุปถัมภ์หมู่บ้านไปแล้วหกแห่ง – โดยสร้างห้องเรียน, จัดทำระบบบำบัดน้ำและจุดล้างมือ; จัดหาครูประจำชั้นเรียนรวมถึงอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ, สร้างสุขอนามัยและให้ความรู้ด้านสุขศึกษา; พัฒนาด้านการเกษตรและสัตวบาลเพื่อสร้างแหล่งอาหารที่มั่นคงและสร้างรายได้; จัดคลีนิคสุขภาพเคลื่อนที่และโครงการอบรมความรู้ด้านอาชีพเพื่อเสริมสร้างพลังให้สตรีและเยาวชนได้มีโอกาสสร้างรายได้และบริหารจัดการรายได้ของตนเอง

Learn more about the communities Jeunesse Kids has adopted

โครงการกุศลในท้องถิ่น

เจอเนสส์คิดส์ให้การสนับสนุนโครงการกุศลในท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงกับงานอีเวนท์หลักของเจอเนสส์ซึ่งจัดขึ้นทั่วโลก โครงการกุศลในท้องถิ่นนั้นจะมุ่งเน้นสนับสนุนโครงการที่ยั่งยืน, ให้ผลในระยะยาว อาทิเช่น ตึก, การปรับปรุงสาธารณูปโภค, อุปกรณ์, ระบบพื้นฐาน, การรักษาทางการแพทย์และการศึกษา

โครงการดังกล่าวเป็นการริเริ่มจากท้องถิ่น และดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีตามงานอีเวนท์ที่จัดขึ้นทั่วโลก

Learn about Jeunesse EXPO local initiatives

Learn about Jeunesse LEAD local initiatives

สตรีผู้อยู่เบื้องหลังสร้อยลูกปัด Rafiki

มาจากภาษา Swahili ซึ่งแปลว่าเพื่อน สร้อยลูกปัด Rafiki แต่ละเส้นเป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดซึ่งถักร้อยด้วยรักจากสตรีที่อยู่ในเคนยาและเอกวาดอร์ รับชมเรื่องราวที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงพร้อมเรียนรู้ว่าสร้อยลูกปัด ME to WE ช่วยเสริมสร้างพลังให้ผู้หญิงอย่างไร, ลูกปัดแต่ละเม็ดได้ช่วยยกระดับชุมชนให้หลุดพ้นจากความยากจน, มอบโอกาสให้เยาวชนได้มีอนาคตที่สดใสกว่าเดิมอย่างไร

Pin It on Pinterest

Share This