Wzmacnianie i inspirowanie społeczności do budowania lepszej przyszłości dla dzieci.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
DAROWIZNA
ŚLEDŹ TWOJĄ DAROWIZNĘ

 

Wzmacnianie i inspirowanie społeczności do budowania lepszej przyszłości dla dzieci.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ DAROWIZNAŚLEDŹ TWOJĄ DAROWIZNĘ

 

Misja

Wzmacnianie i inspirowanie społeczności do budowania lepszej przyszłości dla dzieci.

Jeunesse Kids™ zaangażowana jest w tworzenie pozytywnych zmian w życiu dzieci na całym świecie. Jako fundacja i organizacja charytatywna 501(c)(3), Jeunesse Kids jest finansowana i wspierana przez ogromną społeczność, składającą się z oddanych i troskliwych osb, ktrych misją jest budowanie lepszego jutra dla młodych, potrzebujących ludzi na całym świecie.

Jedno Serce. Jedna Nadzieja. Jedna Misja.

Jeunesse Kids

Wizja

Działamy Razem dla Zmiany Życia

Jeunesse Kids inspiruje społeczność do budowania lepszej przyszłości dla dzieci.

Wyobrażamy sobie świat, w ktrym wszystkie dzieci mają szansę rozwoju i sukcesu i nie możemy doczekać się ich przyszłości, pełnej szczęścia i pomyślności. Dostęp dzieci do nauki jest krytyczny, w tym nie tylko akademickiej, ale także żywienia i edukacji zdrowotnej. Bez tej fundacji, błędne koło ubstwa i rozpaczy będzie się toczyć. Kiedy wspierasz Jeunesse Kids, łączysz siły z ogromną społecznością Dystrybutorw i filantropw, ktrzy znaleźli sposb, aby oddać coś od siebie. Wsplnie nasze małe darowizny sumują się i przyczyniają do ogromnych zmian w życiu dzieci.

Cele

Jeunesse Kids jest międzynarodową fundacją non-profit 501(c)(3) z trzema głwnymi celami, uwolnienia dzieci od życia w nędzy, zapewniania dzieciom edukacji i opieki medycznej, zatrzymanie wyzysku dzieci. Nasze cele koncentrują się na niesieniu pomocy społecznościom i szkołom na każdej płaszczyźnie; od dostarczania obuwia przez zapewnienie opieki medycznej i edukacji w krajach Trzeciego Świata, po zbieranie funduszy dla szpitali pediatrycznych. Dziękujemy za zaangażowanie Dystrybutorw we wspieraniu projektw w ich lokalnych społecznościach.

Cele na 2016-2017 rok

  1. Umocnienie Jeunesse Kids i uczynienie z niej platformy, ktra dostarczać będzie odpowiednią infrastrukturę oraz narzędzia dla Dystrybutorw, aby mieli oni możliwość niesienia pomocy potrzebującym w ich lokalnych społecznościach.
  2. Zachęcenie Dystrybutorw we wszystkich 4 regionach do inicjowania i uczestnictwa w projektach Jeunesse Kids.
  3. Comiesięczne organizowanie Dni Jeunesse Kids w celu umożliwienia pracownikom i gościom Jeunesse zaangażowania się w projekty Jeunesse Kids.

W tym roku, poprzez skierowanie części zebranych funduszy na projekty lokalne, Dystrybutorzy będą mogli zaangażować się bezpośrednio w projekty Jeunesse Kids na mniejszą skalę, uczestnicząc w sposb aktywny i efektywny kosztowo w niesienie pomocy w ich lokalnej społeczności.

Prosimy, przekaż darowiznę, ktra pomoże zapewnić dzieciom szczęśliwszą, zdrowszą i bardziej bezpieczną przyszłość.