ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างอนาคต
ที่สดใสกว่าเดิมให้เด็กๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
บริจาค
ติดตามผลการบริจาคเงิน

 

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างอนาคต
ที่สดใสกว่าเดิมให้เด็กๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมบริจาคติดตามผลการบริจาคเงิน

 

ประกาศพันธกิจ

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างอนาคตที่สดใสกว่าเดิมให้เด็กๆ

เจอเนสส์ คิดส์ อุทิศตนเพื่อสร้างผลกระทบในด้านบวกให้แก่เด็ก ทั่วโลก ในฐานะมูลนิธิการกุศล501(c)(3)ที่ไม่แสวงหาผลกำไร เจอเนสส์ คิดส์ ได้รับทุนและการสนับสนุนจากปัจเจกชนในหลากหลายชุมชน ซึ่งมีความห่วงใยและต้องการสืบสานพันธกิจเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า ให้กับผู้เยาว์ในชุมชนด้อยโอกาสทั่วโลก

One Heart. One Hope. One Mission.

Jeunesse Kids

วิสัยทัศน์

รวมทีมกันเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้น

เจอเนสส ์คิดส์ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างอนาคตที่สดใสกว่าเดิม ให้เด็กๆ

เรามองเห็นโลกที่เด็กๆ ทุกคนมีโอกาสเติบโตและเจริญก้าวหน้า มีความหวังที่จะมีความสุขและประสบความสำเร็จในอนาคต การเข้าถึงการศึกษาของเด็กๆ จัดอยู่ในขั้นวิกฤติซึ่งรวมถึงโภชนาการ และความรู้ทางด้านสุขอนามัย หากปราศจากซึ่งมูลนิธิมาช่วยเหลือ วงจรความยากจนและสิ้นหวังนี้จะยังคงดำเนินต่อไป คุณสามารถ มีส่วนร่วมสนับสนุนเจอเนสส์คิดส์ได้ โดยตั้งทีมงานในชุมชนของคุณขึ้น มา รวมตัวนักธุรกิจเจอเนสส์กับองค์กรการกุศลเพื่อหาหนทางในการ มอบคืนกลับสู่สังคม เมื่อรวมตัวกันได้เจอเนสส์ คิดส์จะมีส่วนร่วมในการ สมทบทุนเล็กๆ น้อยๆ เพื่อช่วยสร้างชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเด็กๆ

เป้าหมาย

เจอเนสส์ คิดส์ คือมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไร501(c)(3) ซึ่งมีเป้าหมายหลัก 3 ประการ ได้แก่ การปลดเปลื้องเด็กจากความยากจน, ให้เด็กได้รับการ ศึกษาและสุขอนามัย, ยุติการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก โดยแกนกลางของเป้าหมายก็เพื่อบรรเทาปัญหาให้กับชุมชนและโรงเรียน ต่างๆ ในทุกภูมิภาค ตั้งแต่การบริจาครองเท้ามือสอง, การให้ความรู้ด้าน สุขอนามัยให้กับประเทศในโลกที่สาม, การระดมทุนเพื่อสร้างโรงพยาบาล เด็ก เราเปิดรับการมีส่วนร่วมและสนับสุนให้นักธุรกิจเจอเนสส์ริเริ่ม โครงการต่างๆ ให้กับชุมชนของตัวเอง

เป้าหมายปี 2016-2017

  1. เพิ่มประสิทธิภาพและวางจุดยืนให้เจอเนสส์คิดส์มีบทบาทความ เคลื่อนไหวในระดับโลก โดยวางโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรให้ นักธุรกิจเจอเนสส์ได้ใช้ความสามารถและมีโอกาสให้คืนกลับสู่ชุมชนของ ตัวเองได้
  2. สนับสนุนให้นักธุรกิจเจอเนสส์ใน 4 ภูมิภาคได้เป็นผู้ริเริ่มโครงการ เจอเนสส์ คิดส์
  3. กำหนดให้มีวันเจอเนสส์คิดส์ประจำเดือน เพื่อให้โอกาสพนักงาน
    เจอเนสส์และแขกรับเชิญได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเจอเนสส์คิดส์

ในปีนี้เราได้เพิ่มช่องทางการระดมทุนในระดับย่อยให้กับโครงการส่วน ท้องถิ่น เพื่อให้นักธุรกิจเจอเนสส์สามารถมีส่วนร่วมกับเจอเนสส์ คิดส์ได้โดยตรง เพื่อใช้เงินบริจาคอย่างมีประสิทธิผล และมีส่วนร่วม ในการให้คืนกลับสู่ชุมชนของพวกเขาเอง

โปรดร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยสร้างอนาคตให้เด็กได้่มีความสุขยิ่งขึ้น,
สุขภาพดีขึ้น และอนาคตที่มั่นคงขึ้น