Pomáhame komunitám zabezpečiť deťom jasnejšiu budúcnosť.

ZISTIŤ VIAC
PRISPEJTE
SLEDUJTE SVOJ PRÍSPEVOK

 

Pomáhame komunitám zabezpečiť deťom jasnejšiu budúcnosť.

ZISTIŤ VIACPRISPEJTESLEDUJTE SVOJ PRÍSPEVOK

 

Naše poslanie

Pomáhame komunitám zabezpečiť deťom jasnejšiu budúcnosť.

Jeunesse Kids™ je odhodlaná vytvárať pozitívny dopad na životy detí po celom svete. Ako nezisková charitatívna 501(c)(3) nadácia, Jeunesse Kids je financovaná a podporovaná širokou komunitou starostlivých dobrovoľníkov, ktorých poslaním je vytvárať lepšiu budúcnosť pre mladých ľudí v znevýhodnených komunitách vo svete.

Jedno srdce. Jedna nádej. Jedno poslanie.

Jeunesse Kids

Vízia

Spojme sa, aby sme zmenili životy.

Jeunesse Kids pomáha komunitám zabezpečiť deťom jasnejšiu budúcnosť.

Predstavujeme si svet, v ktorom majú všetky deti možnosť vyrastať v dobrých podmienkach a tešiť sa na šťastnú, úspešnú budúcnosť. Prístup k vzdelávaniu je pre dieťa kriticky dôležitý, a zahŕňa nie len školské vzdelanie, ale aj výchovu k zdravému stravovaniu a starostlivosti o zdravie. Bez tejto nadácie bude cyklus chudoby a beznádeje ďalej pokračovať. Keď podporíte Jeunesse Kids, pridáte sa k širokej komunite distribútorov a filantropov, ktorí hľadajú spôsoby, ako pomôcť. Naše malé príspevky dokážu spoločne spôsobiť obrovskú zmenu v životoch detí.

Ciele

Jeunesse Kids je medzinárodná nezisková 501(c)(3) nadácia, ktorá má tri ciele: pomôcť deťom dostať sa z chudoby, zabezpečiť vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť pre deti a zastaviť využívanie detí. Naše ciele sa zameriavajú na poskytnutie pomoci komunitám a školám na každom kontinente; staráme sa o zabezpečenie obuvi pre miestnych, zdravotnícku starostlivosť v krajinách tretieho sveta, ako aj finančné zbierky pre detské nemocnice. Radi privítame, ak sa zapojíte aj vy a povzbudzujeme distribútorov, aby boli na čele projektov v ich miestnych komunitách.

Ciele 2016-2017

  1. Posilniť a vytvoriť zo Jeunesse Kids globálne hnutie, ktoré zabezpečí infraštruktúru a zdroje pre distribútorov, aby boli schopní a mali príležitosť pomôcť svojim miestnym komunitám.
  2. Povzbudiť distribútorov vo všetkých 4 regiónoch, aby boli priekopníkmi projektov Jeunesse Kids.
  3. Vytvoriť každomesačné Jeunesse Kids Dni, počas ktorých sa zamestnanci Jeunesse a návštevníci budú môcť zapojiť do hnutia Jeunesse Kids.

Tento rok vďaka zvýšenému financovaniu menších, miestnych projektov, sa distribútori budú môcť priamo zapojiť do projektov Jeunesse Kids finančne efektívnou a aktívnou účasťou, aby vedeli pomôcť svojim vlastným komunitám.

Prosíme, prispejte a pomôžte deťom, aby mali šťastnejšiu, zdravšiu a istejšiu budúcnosť.