Projekty

Zapojte sa do projektu so Jeunesse Kids

Ako lídri, môžete spôsobiť veľký rozdiel! Povzbudzujeme vás, aby ste spojili vaše tímy a vytvorili pozitívny vplyv vo svete tým, že pomôžete deťom dosiahnuť ich sny pomocou Jeunesse Kids.

Ako spustiť projekt so Jeunesse Kids

 • Spojte sa s organizáciou s ktorou chcete spolupracovať, aby ste zistili, aké majú potreby
 • Navrhnite projekt
 • Kontaktujte [email protected] a predložte svoj nápad, spolu s požiadavkou o dotáciu
 • Poznámka: Všetky projekty sa musia priamo sústreďovať na deti, aby bolo poslanie Jeunesse Kids zachované

Regionálne ciele– Našim cieľom je zahájiť projekt v každom z našich štyroch regiónov, a spolupracujeme s našimi medzinárodnými tímami, aby sa tento cieľ stal skutočnosťou.

Jedno srdce. Jedna nádej. Jedno poslanie.


Dni Jeunesse Kids

Primárnym cieľom na tento rok je posilniť Jeunesse Kids, ako globálne hnutie, ktoré poskytuje infraštruktúru a prostriedky pre našich distribútorov, aby mali schopnosť a možnosť pomôcť svojim miestnym komunitám. Toto hnutie začne u nás doma s našimi firemnými zamestnancami počas Dní Jeunesse Kids.

 • Deň Jeunesse Kids – 14.-18. marca na Centrále Jeunesse. Zamestnanci budú dobrovoľne pomáhať v Boys & Girls Club počas celého týždňa.

– 14.-18. marca na Centrále Jeunesse. Zamestnanci budú dobrovoľne pomáhať v Boys & Girls Club počas celého týždňa.

 • Dobrovoľná pomoc v miestnom Boys & Girls Club
 • Účasť v charite 5k pre deti
 • Organizovanie zbierky prikrývok alebo plyšových zvieratiek pre detskú nemocnicu
 • Výpomoc pre dieťa člena nášho tímu

Medzinárodné projekty Jeunesse Kids

Adoptovali sme si dve dediny prostredníctvom nášho partnerstva s organizáciou Free the children, a práve chystáme adoptáciu ďalšej dediny

Dao Lazui, Čína

water-project

 • Príspevok viac ako $225,000 dolárov k dnešnému dňu
 • Bola postavená nová, stála školská budova
 • Zakúpený učebný materiál
 • Školenie učiteľov
 • Čistý vodný systém pre školu
 • Školská záhrada

Irkaat, Keňa

Irkaat

 • Príspevok viac ako $290,000 dolárov k dnešnému dňu
 • Postavená nová škola
 • Čistý vodný a sanitačný systém pre komunitu aj školu
 • Pravidelné mobilné zdravotné kliniky a školenia
 • Poľnohospodárske školenie a rozvoj vrátane ukážkovej záhrady
 • Školenie o alternatívnych možnostiach príjmu a živobytia

Veľmi sa tešíme na návštevu tejto dediny v júli 2016 počas našej ďalšej cesty Bringing Hope. Pomôžeme pri stavaní školy, vyrábaní retiazok so ženami z komunity a pomôžeme aj ďalšími spôsobmi.

Nový projekt: Dedina v Ekvádore
Koncom roka si adoptujeme tretiu dedinu v odľahlej dedine v dažďovom pralese v Ekvádore. Viac informácií o tejto novej dedine vám poskytneme hneď, ako to bude možné.

Povzbudzujeme vás k príspevkom cez Autoship, pomocou ktorých bude možné Jeunesse Kids dlhodobo podporovať.

4 spôsoby, ako sa prihlásiť na Autoship príspevky pre Jeunesse Kids

 1. Vo vašom Back Office (pridajte príspevok počas vytvárania vášho Autoship balíka)
 2. Na akciách prostredníctvom textovej platformy
 3. Pri stánkoch Jeunesse Kids
 4. Kedykoľvek online cez give.jeunessekids.org

CHCEM PRISPIEŤ


Plány do budúcna

Pripravujeme prívesky, aby sme odmenili Autoship darcov pre Jeunesse Kids na akcii Jeunesse EXPO